KUNST & vormgeving

Vormgevingsaspect: Soms vallen enkele kenmerken in de vormgeving van een beeld meteen op.

Afzonderlijke kenmerken, zoals de lijnvoering, kleurgebruik, plasticiteit, detaillering of compositie noemt men vormgevingsaspecten (ook beeldende aspecten).

 


Beeldende middelen: Dat zijn middelen waarmee een beeld zijn uiteindelijke zichtbare gestalte krijgt.

Beeldende middelen:
materialen en technieken, die gebruikt worden bij het vormgeven van beeldend werk.

escher
 

Men onderscheidt 2 hoofdgroepen:
1: Het materiaal en hanteringwijze
2: de beeldende aspecten of vormgevingsaspecten zoals:

 vorm, lichtval, kleur, ruimte en compositie

.

Door beeldende middelen op een speciale manier te gebruiken, proberen vormgevers en kunstenaars bepaalde effecten te bereiken. De sterkste effecten komen tot stand wanneer beeldende middelen contrasteren(tegen elkaar af steken)

Uitbeelden van de werkelijkheid

Figuratief: De voorstelling lijkt op een herkenbare werkelijkheid

matisse

 Realistisch : Naar de werkelijkheid.

Naar de natuur: Vormgegeven naar aanschouwing

 .ABSTRAHEREN

 Abstract of non-figuratief: Zonder zichtbare overeenkomst met de werkelijkheid.

 Mate van abstractie: Tussen de twee uitersten abstract en realistisch liggen vele tussenvormen.

malevich

 Vereenvoudiging of schematisering: Details worden weggelaten.

chagall

 Deformering of vervorming: Door verschuiving, verdraaiing, verkleining, het veranderen van proporties etc. wordt een vorm veranderd.

francis bacon

 Transformatie: Bestaande vormen of objecten verliezen hun oorspronkelijke betekenis en krijgen een nieuwe.

 Impressie: Een indruk of ervaring van de werkelijkheid. Lichtval, beweging e.d. kunnen bepalen hoe we iets zien.

turner.jpgturner

 Expressie: Expressie betekent uitdrukking. Expressieve voorstellingen drukken vooral gevoelszaken uit. De werkwijze is expressief als bij het maakproces de schilder zijn gevoelens toont door bijv. felle kleuren of sterk aangezette lijnen.

 

Stofuitdrukking: Stofuitdrukking is dat het afgebeelde materiaal herkenbaar is. Steen lijkt op steen en fluweel lijkt op fluweel.

chuck close

 Decoratief: versierend

jugendstil