Beeldende vormgeving

Beeldende kunst

Beeldende kunst is de vorm van kunst waarbij het beeldende (de afbeelding) voorop staat. Een afbeelding in de zin van een uitbeelding, die een platte of een ruimtelijke vorm kan aannemen met een zichtbaar resultaat. In Engelssprekende landen spreekt men over visual arts. Deze kunstvorm werd ook wel eens plastische kunst genoemd, maar dat is een gallicisme ontstaan uit de Franse term arts plastiques. Dat geeft aan dat de gemaakte werken plastisch, dat wil zeggen tastbaar zijn. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de kunstvormen dans en muziek; handelingen die zich in de tijd afspelen. Beide veroorzaken een esthetische belevenis in de zin van een uitzonderlijke zintuiglijke ervaring.

 

'Beeldgrammatica'

Beelden komen tot stand door een combinatie van vier elementen: de belichting (zonder licht geen beeld), de esthetische compositie (beeldende kunst), de beeldinhoud of de mise-en-scène en de technische component. De teken- en schilderkunst, de fotografie, de film en de gamedesign, één voor één zijn deze disciplines gebonden aan technische mogelijkheden en beperkingen van de techniek: pen en papier, doek en verf en camera... De combinatie van deze beeldelementen creëren een soort beeldgrammatica, zoals letters en woorden zinnen worden en betekenis krijgen.

Wij kennen de taal die kunstenaars hanteren nauwelijks. Het is een beeldtaal, die wij voor een groot deel niet meer verstaan nu we andere communicatiemiddelen tot onze beschikking hebben. De taal van de beeldende kunstenaar bestaat uit puur visuele elementen; vorm, lijn, kleur, toon en textuur. Deze taal omzetten in gesproken of geschreven taal is je bedienen van een vertaalinstrument, wat er soms niet in slaagt de juiste "vertaling" te leveren. Willen we beeldende kunst leren begrijpen, dan zullen wij deze beeldtaal moeten leren, de taal van de visuele organisatie. Een schilderij is een een georganiseerde eenheid. Wij als beschouwer worden geconfronteerd met deze eenheid. We dienen echter te beseffen dat een schilderij in oorsprong een wit vlak is geweest. De kunstenaar heeft middelen tot zijn beschikking om van dit nog lege vlak een schilderij te maken. Hij kan een potlood gebruiken of verf of wat hij of zij maar wil. In de vorige eeuw was het gebruikelijk dat een schilder verf koos en een beeldhouwer marmer of brons. Tegenwoordig is het de beeldend kunstenaar toegestaan elk materiaal te kiezen.

Beeldende Aspecten

Of je nou een tekening, schilderij of beeldhouwwerk ziet, je kunt er steeds bepaalde eigenschappen in ontdekken en aan een nader onderzoekje onderwerpen. Dit zijn de zogenaamde beeldaspecten.

Een beeldaspect maakt nog geen schilderij. Ze worden altijd in combinatie gebruikt.
De belangrijkste zijn licht (anders zie je niks),kleur, vorm (zonder vorm bestaat er geen beeldende kunst), ruimte (biedt een extra dimensie en illusie) en ordening.

Beeldaspecten zijn als bouwstenen, kun je ze herkennen dan kom je meer te weten over de structuur van een kunstwerk

Maak jouw eigen website met JouwWeb