lichtval: manier waarop het licht het onderwerp laat uitkomen b.v. in de schilderkunst of de fotografie

De lichtval is de richting waaruit het lichtop een afgebeeld tafereel valt. Door het licht en de schaduwen te bekijken, kun je ontdekken uit welke richting het lichtkomt. Meestal is er in een schilderij of foto een bepaalde richting waar het licht vanadaan komt. Vaak speelt lichtval een belangrijke rol in schilderijen. Het lijkt wel of er licht in schijnt. Dat komt door de kleur- en licht-donkerverschillen die zijn toegepast. Hoe groter het lichtdonkercontrast is, des te feller is de indruk die het licht in het schilderij maakt.

Natuurlijke Lichtbronnen

Licht komt ergens vandaan. Een voorwerpdat licht geeft, noem je een lichtbron. Jekunt de verschillende lichtbronnen in tweegroepen verdelen: kunstmatige ennatuurlijke lichtbronnen. Natuurlijkelichtbronnen zijn de zon, maan, sterren en bliksem. 

DOORVALLEND LICHT

 

                     

foto: Bendiks Westerink (www.bendiks.nl)                      

 

doorvallend licht

 

 kunstlicht :Kunstmatige lichtbronnen zijn kaarslicht, spots,lamplicht, tl-licht of vuur.

saenredamvermeer