KUNST & voorstelling

Figuratief: Een figuratieve vorm kun je gelijk herkennen. Let op: in het woord figuratief zit het woord “figuur”. Bij een figuratieve voorstelling zie je meteen wat iets voorstelt. Je ziet wat het is ofwat de voorstelling inhoudt

 

Abstract : Het tegenovergestelde van figuratief (herkenbare voorstelling) is abstract. Een abstracte voorstelling vertoont geen enkele overeenkomst met de zichtbare werkelijkheid. Een abstracte voorstelling is dus niet herkenbaar en bestaat uit enkel uit abstracte vormen: vlakken, kubus,vierkant, lijnen, cirkels.

 

 

jeff koons

Kitsch: Kitsch is de veelal laatdunkend bedoelde benaming voor artistieke werken die worden gekenmerkt door sentimentaliteit, sensatiezucht of gladheid. Kitsch wordt dikwijls vereenzelvigd met smakeloos, lelijk of slecht.

 

Voorstellingsaspect: Iedere voorstelling heeft een aantal opvallende aspecten of kenmerken. Soms hebben ze te maken met de manier van vormgeven in een bepaalde periode of stijl.

 Voorstellingsaspecten kunnen o.a. zijn de weergave van:
-personen: houding, gebaar,gezichtsuitdrukking, kijkrichting, kleding of haardracht, stofuitdrukking, het interieur, achtergrond enz.
-Tradities: conventies, symbolen, attributen, genres
-Overige voorstellingsaspecten: Statisch/dynamisch, thematisch/verhalend, figuratief/non-figuratief, impessionistisch/expressief
Het gebruik van beeldaspecten als kleur, compostitie, vorm enz versterkt doorgaans de voorstelling.

waterhouse/figuratief

*Figuratief =  kunst die duidelijke overeenkomst vertoont met de zichtbare werkelijkheid

 

 

paul klee/non figuratief

*Non-figuratief = kunst die voorstellingloos is.

 

 

helmantel/stofuitdrukking

 *stofuitdrukking= je kunt zien van welke materiaal bijvoorbeeld kleding is gemaakt, of van welk materiaal voorwerpen zijn gemaakt.

 

 kirchner.jpg

 

*kirchner/expressionistisch

expressief = de innerlijke beleving van de maker speelt een grote rol. Gevoelens als blijdschap, afkeer of verdriet bepalen de vormgeving van het beeld.

 

 degas.jpeg

degas/impressionistisch
*Impessionistisch= Impressie betekent INDRUK. Een impressie komt naar de waarneming tot stand. Een impressie maakt een vluchtige, niet gedetaileerde indruk.

 

 Voorstelling: De voorstelling is datgene wat zich afspeelt op het schilderij

 Thema: Het onderwerp van de voorstelling.

 

 Genrestuk: Alledaagse voorstelling in schilderij.

jan steen/genrestuk

 

 

 

 Figuurstuk: Schilderij waarin het gaat om de figuren (mensen).

figuurstuk

 

 

 

 Portret: Afbeelding van een persoon, waarbij aandacht is besteed aan individuele kenmerken of trekken.

rembrandt.jpgrembrandt/portret

 

 

 Groepsportret: Portret van groep. Het verschil met een figuurstuk is dat in een groepsportret de gezichten duidelijk en herkenbaar in afgebeeld zijn.

groepsportret-2.jpggroepsportret

 

 

 Landschap: Schilderij met als onderwerp het platteland of de natuur.

landschapvangogh.jpgvan gogh/landschap

 

 

 

 Stilleven: In een stilleven zijn een aantal levenloze objecten afgebeeld.De oudste stillevens uit de 16e en 17e eeuw bevatten symboliek.

morandi/stilleven

 

 

 Abstract: Een abstract of non-figuratief werk heeft geen voorstelling en heeft geen zichtbare overeenkomst met de werkelijkheid.

de kooning/abstract

 

 

Illustratie: Toelichting of verduidelijking van een tekst

Illustratief: De beeldende kwaliteiten zijn ondergeschikt aan de verhalende aspecten.

15'eeuw/illustratie

 .

 Allegorie: Voorstelling van een abstract begrip door  een concrete afbeelding. Vooral de personificatie is een veelgebruikt voorbeeld van een allegorische voorstelling, bijvoorbeeld een vrouw die de deugd voorstelt

botticelli/allegorie (lente)

 

 Personificatie: Een wijze van voorstellen  waarbij een abstract begrip wordt vervangen door een persoon.  Bijvoorbeeld Uncle Sam die de Verenigde Staten personifieert. Personificaties maken vaak deel uit van allegorieën

aartsengel Michaël als personificatie van de dood

de personificatie van de schoonheid

 

 

 Symbool: Symbolen zijn tekens of woorden die begrippen vertegenwoordigen en door veel mensen worden begrepen.Voorbeeld is een duif als symbool voor de vrede.

symbool lente

 

 

 Attribuut: Een voorwerp dat aan een figuur wordt toegevoegd met de bedoeling hem of haar onmiddellijk herkenbaar te maken

compostela223.jpgmiddeleeuwen/attributen

 

 

 Vanitas: IJdelheid. Aanduiding  voor schilderijen, meestal stillevens, die een allegorie zijn op de vluchtigheid van het bestaan.

vanitasstilleven

 

 

 Iconografie: Kennis van beelden.  Iconografie is de wetenschap die zich bezighoudt met de betekenis van uitgebeelde voorwerpen, mensen dieren en handelingen.

middeleeuwen/iconografie

 

 

 Vervreemding: Wanneer de dingen niet meer kloppen met de werkelijkheid (zoals we die gewend zijn)salvador-dali-les-montres-molles-i14280-filtered.jpg

 

Stijl: Door opvattingen die in een bepaalde tijd en omgeving heersen wordt de manier van vormgeven beïnvloed. Wanneer een groep de beeldende middelen op dezelfde manier gebruikt spreken we van een stroming of een stijl.

de stijl = een stijl

 

 

Kitsch: Kitsch is de veelal laatdunkend bedoelde benaming voor artistieke werken die worden gekenmerkt door sentimentaliteit, sensatiezucht of gladheid. Kitsch wordt dikwijls vereenzelvigd met smakeloos, lelijk of slecht.

 

 

 Cliché: Overbekende, niet originele, schematische en te vaak gebruikte voorstelling.

prins op 't witte paard cliché

 

 

 

 Monument: Kunstwerk in de openbare ruimte, opgericht om een persoon, een gebeurtenis of een periode te herdenken.

zadkine/monument

 

 

 Readymade: Een bestaand object wordt tot kunstwerk verheven.  Voorbeeld is het urinoir van Marcel Duchamp

objet trouve

 Object-trouvé: Gevonden zaken die in een kunstwerk worden verwerkt.

 

Design: vormgeving---exclusief gebruiksvoorwerp.

urselman

 

 

 

 

historie

stuk

Historiestuk: Schilderij met een historisch of religieus thema (onderwerp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

magritte/vervreemding

 

Vervreemding: Wanneer de dingen niet meer kloppen met de werkelijkheid zoals we die gewend zijn.

Stadsgezicht; Schilderij met een stadsgerelateerd onderwerp

Maak jouw eigen website met JouwWeb