STATISCH

 

Statische compositie

 

Statisch betekent “stilstaand”of “rust”.

 In een statische compositie ontstaat rust wanneer de onderdelen van de compositie met elkaar in evenwicht zijn. 

 

 Evenwicht in een compositie krijg je door:

 

-horizontale en verticale richtingen

 

-weinig “beweging”

 

-gelijkmatige verdeling van vormen en kleuren over het beeldvlak

 

-ontbreken van nadrukkelijke contrasten zoals bijv. licht-donker contrast

 

statische compositie

 

 

Dynamische Compositie                                   vangoghdynamisch.jpg                                                                                                           

 

Dynamisch betekent “beweeglijk”.

 

In een dynamische compositieontstaat beweeglijkheid door:

 

-diagonale en/of schuine richtingen

 

-gebogen richtingen

 

-veel wisselende richtingen

 

-veel verschillende vormen

 

-beweeglijke vormen

 

-kleurcontrasten, zoals opvallende licht-donker

 

contrasten

 

-ritmische herhaling van vorm, kleur, richting