kwaliteitscontrast

Het kwaliteitscontrast is ook vrij eenvoudig. Het gaat hier om de zuiverheid van de kleur. Geel kan heel fel zijn maar ook heel dof. Dit hangt af van hoeveel wit of zwart er aan de kleur is toegevoegd. Een doffe tegenover een felle kleur geeft een kwaliteitscontrast.

Het kwaliteitscontrast drukt men uit in de term verzadiging, welke bepaald wordt door de hoeveelheid pigment in de verf: licht rose is minder verzadigd dan primair rood.

De spectrale kleuren vertonen de hoogste graad van verzadiging. De stralingskracht kan gebroken worden door:

  • bijmengen van wit
  • bijmengen van zwart
  • bijmengen van de complementaire kleur

spectrale kleuren


de zeven hoofdkleuren van het spectrum (= de kleurenband) van het licht, namelijk rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet

kwaliteitscontrast                                             

  

gericault