In het platte vlak onderscheiden wij: het vierkant, de cirkel en de driehoek en daarvan afgeleide vormen. Ruimtelijk gezien vinden deze vormen hun equivalent in de kubus, de bol en de piramide. In pogingen de werkelijkheid overzichtelijk te maken worden dit de grondvormen genoemd, waarop alle individuele vormen terug zijn te voeren

 

vorm

Elk beeld is opgebouwd uit vormen.

 Bij drie-dimensionale beelden zijn de vormen niet alleen zichtbaar, maar ook tastbaar.

 Bij twee-dimensionale beelden is de vorm zichtbaar door lijnen en vlakken.

 Er zijn allerlei soorten vormen met verschillende karakters. Zo kan een vorm rond zijn of plastisch, regelmatig of vaag.

 Vaak zie je dat beeldende kunstenaars vormen met een tegengesteld karakter naast elkaar zetten. Zo'n vormcontrast heeft het effect dat de karakters van de gecombineerde vormen duidelijker uitkomen.

vormcontrasten.jpg

Vormcontrasten:

Wanneer vormen naast elkaar geplaatst worden, worden verschillen duidelijk, zogenaamde vormcontrasten.

  1. Rond –hoekig
  2. Geometrisch – organisch
  3. Symmetrisch – asymmetrisch
  4. Plat – ruimtelijk
  5. Grillig – strak
  6. Duidelijk – vaag

 

geometrisch/constructief ------- organisch/plastisch


Met een geometrische vorm wordt een meetkundige vorm bedoeld, zoals een rechthoek, een cirkel of een driehoek. Drie-dimensionale geometrische vormen zijn dan bijvoorbeeld: een kubus, een bol of een piramide.
Wanneer een beeld overzichtelijk is opgebouwd uit geometrische vormen spreken we ook wel van
constructieve vormen. Het geheel doet denken aan een technische constructie

geometrische vormen

 vorm-1.png

 

organische vormen zijn vormen met een natuurlijke look en een vloeiende en golvende uiterlijk. Om deze reden zijn ze vaak ook wel aangeduid als gebogen vormen . Voorbeelden van organische vormen zijn de vormen van bladeren, planten en dieren

organische vormen

 escher-lucht-en-water.jpg

 Enkelvoudigeensamengesteldevorm.jpg

Een enkelvoudige vorm is een eenvoudige vorm, die als uitgangspunt kan dienen voor een samengestelde vorm.

enkelvoudig vorm

 

De samengestelde vorm is opgebouwd uit verschillende delen.
positief / negatief (restvorm)
Restvormen zijn vormen die overblijven tussen de eigenlijke ('positieve') vorm(en).


samengestelde vormen

Positief ----- negatief (restvorm)

 

 

 Duidelijk -----  vaag

duidelijke vormen

 

 

 vage vormen

C├ęzanne hield zich met KUNST bezig. Kunst zei hij is geen reproductie van de werkelijkheid maar een herschepping. Een kunstwerk representeert de natuur. "De natuur moet vertaald worden in termen als cilinder, bol en kegel" was zijn uitspraak. Wat hij bedoelde was dat een schilderij het resultaat is van een juist evenwicht tussen de abstracte patronen van de zuivere vorm en de dingen zoals zij optische aan ons verschijnen. Een kunstwerk is het resultaat van het proces van herschepping van de de zichtbare wereld

cezanne